10
Grote gelijkmaker

Hoort bij dit Werelddoel: gelijke kansen voor iedereen

Over dit Werelddoel

Quizvraag
Wat wordt ook wel ‘de grote gelijkmaker’ genoemd, de plek waar iedereen de kans heeft om zichzelf te ontwikkelen?

A Amerika

B Onderwijs

C Thuis

Nederland is een land waar de verschillen tussen rijke en arme mensen gelukkig niet heel groot zijn. In veel andere landen zijn de verschillen groter. Maar gelijkheid gaat niet alleen over rijk of arm, het gaat ook over jezelf kunnen zijn. Het zou bijvoorbeeld niet mogen uitmaken of je zwart of wit bent, of op jongens of meisjes valt. In de ideale wereld respecteren mensen elkaars verschillen.

gelezen

Onderwijs wordt als ‘de grote gelijkmaker’ gezien omdat alle kinderen en jongeren daar evenveel kans hebben om zichzelf te ontwikkelen. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent, je ouders hoog of laag opgeleid. Iedereen krijgt dezelfde lessen. Toch zijn er ook mensen die vinden dat er toch ‘kansenongelijkheid’ in het onderwijs sluipt. Bijvoorbeeld wanneer ouders die het kunnen betalen, hun kinderen naar bijles sturen.
Als het ene kind wel naar bijles gaat
en het andere niet, dan ben je minder gelijk.

gelezen
klaar
00
00