04
wij willen leren

Hoort bij dit Werelddoel: goed onderwijs

Over dit Werelddoel

Opdracht
Je ziet een aantal oplossingen voor het lerarentekort. Vraag aan je docent of leerkracht welke hem of haar het meeste aanspreekt en vul die in. Praat er een paar minuten over door, dus maak er een echt interview van.

A Hoger salaris voor leerkrachten

B Minder strenge eisen voor de opleiding voor leerkrachten, de pabo

C Aan leerkrachten die parttime werken, vragen of ze meer uren willen werken

D Iets anders

In Nederland wordt goed onderwijs gegeven. Jongens en meisjes mogen hier naar school (in tegenstelling tot sommige andere landen, waar meisjes niet naar school gaan). Er is een goed systeem van basisschool, middelbare school en hogeschool of universiteit. Je kunt dus goed en veel leren. Maar er zijn ook problemen. Een van de grootste is het tekort aan leerkrachten in Nederland. Klassen worden soms naar huis gestuurd omdat er niemand is om les te geven.

gelezen
klaar
00
00