12
De cirkel is rond

Hoort bij dit Werelddoel: verantwoorde consumptie en productie

Over dit Werelddoel

Stelling
Ik heb geen nieuwe kleren nodig om er leuk uit te zien.

Opdracht
Ben je het eens met deze stelling? Ga dan staan. Ben je het er niet mee eens? Blijf dan zitten. Zet de timer op 3 minuten en ga met de klas het gesprek aan over deze stelling. Als de timer gaat, vullen jullie samen het antwoord in.

A De stelling klopt helemaal

B De stelling klopt een beetje

C De stelling klopt helemaal niet

we zijn met heel veel mensen. En de wereldbevolking groeit keihard. Al die mensen moeten eten en drinken en hebben spullen nodig. Maar onze grondstoffen raken op. We moeten dus slimme oplossingen verzinnen. Minder voedsel weggooien bijvoorbeeld. Zorgen dat we niet alles opmaken wat er is, zoals de vissen in de zee en de bomen in het regenwoud. Een circulaire economie zou ideaal zijn. Dat betekent dat we alles wat we maken een tweede leven geven.

gelezen
klaar
00
00