11
Big City

Hoort bij dit Werelddoel: duurzame steden en gemeenschappen

Over dit Werelddoel

Quiz wereldsteden
De grootste Nederlandse stad is een ukkie vergeleken met echte wereldsteden. Doe de fotoquiz: weten jullie welke wereldstad is afgebeeld? Zoek het antwoord niet online op. Samen moeten jullie razendsnel kiezen. Wordt het a, b of c?
Heb je de drie vragen goed, dan verdien je een punt!

Vroeger leefden de meeste volken in de natuur. Maar nu wonen de meeste mensen in de stad. In 2030 wonen wereldwijd 6 op de 10 mensen in een (gigantische) stad. Daar zitten voordelen aan, zoals alle voorzieningen. Maar ook nadelen, zoals te weinig huizen, luchtvervuiling en weinig groen. Daar moeten dus slimme oplossingen voor bedacht worden.

gelezen
start
1/3

A Tokyo

B Bejing

C Hong Kong

volgende
2/3

A Nairobi

B Jakarta

C Bangkok

volgende
3/3

A Buenos Aires

B Los Angeles

C New York

Klaar
klaar
00
00