13
Mag het wat kouder?

Hoort bij dit Werelddoel: klimaatverandering

Over dit Werelddoel

Stelling
Volwassenen moeten harder strijden tegen klimaatverandering.

Opdracht
Ben je het eens met deze stelling? Ga dan staan. Ben je het er niet mee eens? Blijf dan zitten. Zet de timer op 3 minuten en ga met de klas het gesprek aan over deze stelling. Als de timer gaat, vullen jullie samen het antwoord in.

A De stelling klopt helemaal

B De stelling klopt een beetje

C De stelling klopt helemaal niet

Wereldwijd verandert het klimaat. Dat komt omdat er veel te veel broeikasgassen de lucht in gaan. Bijvoorbeeld door het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie. En door de veehouderij (zoals de gassen in koeienscheten). Al die gassen zorgen dat de aarde opwarmt. Daardoor smelten ijskappen, wordt het op sommige plekken te heet en op andere te nat. Van kinderen tot wereldleiders: over de hele wereld werken mensen aan oplossingen. Hoe meer er meedoen, hoe beter.

gelezen
klaar
00
00