07
Heet, heter, heetst

Hoort bij dit Werelddoel: betaalbare en duurzame energie

Over dit Werelddoel

Opdracht
In deze klas wordt een boel energie verspild. Dat doen jullie vast al een stuk beter. Klik op de plekken waar jullie verbetering zien.

Kunnen jullie er zes vinden?

Onze energie komt voor het grootste deel uit fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen. Maar die raken langzaam op. En bij het gebruik ervan komen broeikasgassen vrij die de aarde opwarmen. We moeten dus overstappen naar betaalbare groene energie die niet opraakt. Bijvoorbeeld van wind, zon en water. En in de tussentijd moeten we met z’n allen ook minder energie verspillen.

gelezen
klaar

Drie computerschermen staan aan terwijl ze niet gebruikt worden

Er hangen losse opladers in het stopcontact

Het digibord staat nog op
stand-by

Op de gang brandt een lamp

De deur naar de gang staat open

De verwarming loeit en het raam erboven staat open

klaar
00
00